OΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

OΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας «www.dream-wedding.gr» και την αγορά προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος.

Καθώς εισέρχεστε, συναλλάσσεστε ή κάνετε χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναινείτε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης, την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου (αμφότερες καλούμενες εφεξής ως «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων»). Συνεπώς, σε περίπτωση που δε συμφωνείτε, οφείλετε να διακόψετε άμεσα τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.

Τα στοιχεία μας

H παρούσα ιστοσελίδα δημιουργήθηκε και λειτουργεί από την ατομική εταιρεία και τον διακριτικό τίτλο «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΡΑΓΚΑ – DREAM WEDDING », που εδρεύει στην Eλλάδα ,  Θεσσαλονίκη, οδός Θωμά Χατζίκου αρ. 52 , ΤΚ 56122 , με ΑΦΜ 122777231 , Δ.Ο.Υ Αμπελοκήπων , τηλ. επικοινωνίας 2314 019450.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε υπόκεινται σε επεξεργασία βάσει της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων. Με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας συναινείτε στην επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων σύμφωνα με την εν λόγω Πολιτική μας και δηλώνετε ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι απολύτως αληθή και ακριβή.

Τρόπος χρήσης της ιστοσελίδας

Κάνοντας χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή/και υποβάλλοντας παραγγελία μέσω αυτής, αναλαμβάνετε την ευθύνη

α) να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μόνο για να υποβάλετε θεμιτά ερωτήματα ή παραγγελίες,

β) να μην προβαίνετε σε ψευδείς ή δόλιες παραγγελίες,

γ) να μας παρέχετε πληροφορίες και στοιχεία σας με ορθότητα και ακρίβεια.

Επίσης, αποδέχεστε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο (βλ. Πολιτική Προστασίας Απορρήτου).

Υποβάλλοντας παραγγελία μέσω της ιστοσελίδας, δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον 16 ετών.

Ασφάλεια

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha  e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Διαθεσιμότητα προϊόντων

Σε περίπτωση δυσχερειών εφοδιασμού ή εξάντλησης των προϊόντων σε απόθεμα, διατηρούμε το δικαίωμα να σας ενημερώσουμε σχετικά με παρόμοια προϊόντα ίσης ή ανώτερης ποιότητας και αξίας, τα οποία μπορείτε να παραγγείλετε. Εάν δεν επιθυμείτε να παραγγείλετε τέτοιου είδους παρόμοια προϊόντα, θα σας επιστρέψουμε το ποσό που ενδεχομένως έχετε πληρώσει στο ακέραιο.

Απόσυρση προϊόντος

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε από την παρούσα ιστοσελίδα οποιοδήποτε προϊόν ανά πάσα στιγμή ή/και να αφαιρέσουμε ή να επεξεργαστούμε οποιαδήποτε ύλη ή  περιεχόμενο σε αυτήν την ιστοσελίδα. Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη απέναντί σας ή απέναντι οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για την απόσυρση τυχόν προϊόντων από την παρούσα ιστοσελίδα, καθώς και για την αφαίρεση ή την επεξεργασία τυχόν ύλης ή περιεχομένων της ιστοσελίδας.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και σήμα

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα και όλα τα λοιπά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που παρέχονται ως μέρος της ιστοσελίδας, ανήκουν σε εμάς ή σε αυτούς που μας παρέχουν την άδεια χρήσης τους. Η χρήση της ύλης αυτής είναι επιτρεπτή από εσάς μόνο στην έκταση που ρητώς εγκρίνεται από εμάς ή τους αδειούχους χρήσης της. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας στο βαθμό που απαιτείται για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο μιας παραγγελίας ή των στοιχείων της Σύμβασης και πάντοτε για προσωπική χρήση.

Τροποποίηση όρων χρήσης και πολιτικών

Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης και τροποποίησης των παρόντων όρων ανά πάσα στιγμή. Τη χρονική στιγμή που κάνετε χρήση αυτής της ιστοσελίδας ή παραγγέλνετε προϊόντα από εμάς, υπόκεισθε στις εκάστοτε ισχύουσες πολιτικές και όρους μας. Συνεπώς, έχετε ευθύνη να διαβάζετε προσεκτικά και σε τακτά διαστήματα τους ισχύοντες κάθε φορά όρους και πολιτικές μας, διότι αυτοί είναι και οι εφαρμοστέοι.

1
Your Cart